In deze woning uit 1914 in Oud Ade treden sinds enige tijd scheuren op in een van de gevels. Bij nader onderzoek bleek, dat er een lichte verzakking in de fundering is opgetreden. De verzakking is veroorzaakt doordat de houten paalkoppen en de houten draagbalk die daarop is aangebracht, boven het grondwaterpeil zijn gekomen. Hierdoor is houtrot ontstaan. Hoogst waarschijnlijk is het waterpeil in de polder verlaagd, o.a. door het zakken van de veengrond (veenrot).

Wij hebben onze opdrachtgever geadviseerd en begeleid bij het funderingsherstel. De firma Revac uit Den Haag is ingeschakeld om 32 stuks Sobu-palen aan te brengen. Met dit bijzondere systeem dat “omgekeerd vijzelen” wordt genoemd, worden korte stalen buispalen hydraulisch in de grond gedrukt (trillingvrij), aan de fundering en aan elkaar gelast en vervolgens met beton gevuld.

Tevens is rond de woning een zgn. omgekeerde drainage aangebracht. Deze drainage zorgt er voor, dat grondwater rond de fundering op een hoger peil staat, zodat de houten fundering onder water blijft.