bel ons: 071 580 30 18|info@in-uitvoering.com
Permalink Gallery

PPARDENSTAL IN ZOETERWOUDE

PPARDENSTAL IN ZOETERWOUDE

, ,

In april 2016 werden we benaderd door De Nieuwe Uithof om de bouwvoorbereiding te verzorgen voor modernisering en uitbreiding van deze pensionstal voor paarden in Zoeterwoude. De eigenaars van DNU waren al enige tijd bezig met plannen voor een uitbreiding van hun bedrijf.  Zij liepen vast tussen de wensen van de Rijnlandse Molenstichting, de eisen rond het vogelweidegebied en andere beperkingen rond het bestemmingsplan.

Door In Uitvoering werd een presentatie van het plan gemaakt voor gemeente Zoeterwoude. In de zomer van 2016 zegde de gemeente haar medewerking toe om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. Daarna moest Provinciale Staten overtuigd worden van dit mooie plan. Hiertoe werd een bureau ingehuurd  (Van Dun Advies uit Ulicoten) om een studie van het plan met onderbouwing te maken, waarbij aspecten als landschap, weidevogelgebied, stedenbouw, molenbiotoop, financiën werden afgewogen. Begin 2017 ging PS akkoord met het plan en kon gestart worden met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Deze procedure heeft ca.  15 maanden in beslag genomen. In juli 2018 is het nieuwe bestemmingsplan definitief geworden.

In de komende fase wordt toegewerkt naar het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Permalink Gallery

TRANSFORMATIE VAN SCHUUR TOT WONING

TRANSFORMATIE VAN SCHUUR TOT WONING

, , ,

Op de Westeindseweg te Zoeterwoude wordt een boerenschuur veranderd in een ruime woning. Ook het terrein wordt grondig aangepakt. Bij dit project hebben wij de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en Omgevingsvergunning  voor onze opdrachtgevers verzorgd.

In het najaar van 2017 werden we benaderd door onze opdrachtgevers om hen te begeleiden in het proces richting Omgevingsvergunning. Na een eerste presentatie van het plan bij gemeente werd in september 2018 het plan besproken aan de hand van het Ja/Mitskompas. Het Kompas gaf ons groen licht: gemeente zegde toe, mee te willen werken aan de realisatie van het plan. In het voorjaar van 2019 is de aanvraag voor de gehele procedure ingediend. Gemeente heeft eind februari 2020 de vergunning verleend.

De opdrachtgevers zullen in een periode van ca. 2 jaar zelf de verbouwing van de schuur uitvoeren. Het resultaat wordt een ruime gezinswoning, welke voldoet aan alle eisen van deze tijd op het gebied van (laag) energieverbruik en duurzaamheid. Op het terrein wordt een leegstaande berging gesloopt, de betonnen terreinverharding wordt verwijderd. Naast de tuin voor eigen gebruik, wordt een moestuin aangelegd. De moestuin zal toegankelijk worden voor jonge kinderen, voor educatieve doeleinden.

Permalink Gallery

DAKISOLATIE PRAKTIJKGEBOUW

DAKISOLATIE PRAKTIJKGEBOUW

, , , ,

Voor het praktijkgebouw van Multi Thrapeutisch Centrum in Zoeterwoude is samen met opdrachtgevers een plan uitgewerkt om het dak te isoleren, waarbij het dakafschot zodanig werd veranderd dat de inpandige hemelwaterafvoer kon komen te vervallen. Nieuwe hemelwaterafvoeren zijn aangebracht aan de buitengevel. Bovendien zijn de dakranden en borstweringen voorzien van Keralite rabatdelen en is alle houtwerk buiten geschilderd. De nieuwe afwerking geeft het gebouw een mooie robuuste uitstraling.

Voor dit project is  de aanvraag Omgevingsvergunning gedaan met het bijbehorende tekenwerk. Tevens heeft In Uitvoering voor dit project de bouwbegeleiding en uitvoering verzorgd.

Permalink Gallery

UITBREIDING WONING

UITBREIDING WONING

, , ,

Dit pand aan de Schenkelweg Zoeterwoude werd in 1963 oorspronkelijk gebouwd als opslagruimte voor de naastgelegen winkel. Sinds 1988 was het pand reeds in gebruik als woonruimte. Vanwege de ligging was er weinig daglichttoetreding op de begane grond. De verdieping had slechts onder de nok voldoende stahoogte. De opdrachtgevers wensten een ruimere woning met meer daglicht.

In Uitvoering heeft samen met opdrachtgevers een plan ontwikkeld voor uitbreiding en modernisering van de woning. De nok is verhoogd en de verdieping is vergroot door twee grote dakkapellen. Daarmee is een volwaardige verdieping ontstaan, voor de slaapkamers en een badkamer. Op de begane grond is de indeling van de woning compleet veranderd. De entree is verplaatst naar de noordzijde en de woonkamer is gesitueerd aan de westzijde. Extra daglichttoetreding is gecreëerd door glasdeuren in de westgevel en een dakraam in combinatie met een vide boven de inpandige keuken.

Onder begeleiding van In Uitvoering is de ruwbouw in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Opdrachtgevers bouwen verder zelf aan de wanden, isolatie, leidingwerk en verdere afbouw.

Permalink Gallery

BRANDVEILIGHEID BEDRIJFSRUIMTE

BRANDVEILIGHEID BEDRIJFSRUIMTE

, , ,

Voor een bedrijf in Zoeterwoude werd een plan opgesteld voor het verbeteren van de bedrijfsruimte t.a.v. brandwerendheid. De scheidingswanden en plafonds  moesten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de eis van 60 minuten brandwerendheid. Tevens waren gekoppelde rookmelders en noodverlichting gewenst. Voor het plan is een Omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft het plan goedgekeurd en vergunning verleend.

Permalink Gallery

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

, , ,

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

In eigen beheer hebben wij het pand Schenkelstraat 1 Zoeterwoude ontwikkeld. Het kantoorgebouw, de voormalige gymzaal van de Aloysiusschool uit 1963, stond al 2 jaar leeg. Wij hebben het pand aangekocht en een plan ontwikkeld, om er 6 appartementen voor de verhuur in te bouwen. Gemeente Zoeterwoude was vanaf het begin enthousiast over onze plannen en verleende haar volledige medewerking. Zodoende konden we begin juli de aanvraag voor de omgevingsvergunning al indienen. Het ontwerp is tot stand gekomen met architectonisch advies van MATH architecten bv. Begin januari is de verbouwing gestart en op 30 april 2014 vond de feestelijke oplevering plaats. In het bijzijn van alle betrokkenen (waaronder de medewerkers, leveranciers, familie, buren, burgemeester en wethouders) ontvingen de 6 kersverse huurders de sleutels van hun appartement. Voor een van de huurders lag er al post in de brievenbus, zie foto.

Permalink Gallery

ONTRUIMINGS PLATTEGRONDEN

ONTRUIMINGS PLATTEGRONDEN

,

ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN

Ten behoeve van zorginstelling Gemiva-SVG werden voor diverse woonlocaties in de regio ontruimings- plattegronden gemaakt. Met gebruik van de bestaande bouwkundige tekeningen als onderlegger, hebben we vluchtroutes en brandmeldinstallaties ingetekend volgens NEN 1414 in de plattegronden. Deze ontruimingsplattegronden zijn in lijsten op de vereiste, goed zichtbare plekken opgehangen op locaties.