bel ons: 071 580 30 18|info@in-uitvoering.com
Permalink Gallery

NIEUWBOUW HOUTSKELET WONING

NIEUWBOUW HOUTSKELET WONING

, , ,

In het groene hart, aan de Weipoortse Vliet in Zoeterwoude is een moderne villa met houtskeletconstructie gebouwd naar een ontwerp van Mirck Architecture. Onze opdrachtgever benaderde ons eind 2017 om de bouwvoorbereiding- en begeleiding op ons te nemen. Na een korte aannemerselectie is gekozen om de bouw te laten uitvoeren door R.A. van Leeuwen bouwbedrijf BV.

Op de bouwlocatie is de bestaande woning in de zomer van 2018 gesloopt. Aansluitend is gestart met de bouw van dit tienbeukenhuis onder een enkelvormige kap. In de lengterichting (ca. 32 meter) worden 10 beuken geschakeld door de houten spanten. De woning is met de lange zijde evenwijdig aan het water geplaatst. De lange voorgevel heeft een gesloten uitstraling, aan de waterzijde is gekozen voor een open structuur, welke wordt omringd door een hardhouten terras.

Het huis is ontworpen als een “nul-op-de-meter”-woning. Er is dus geen aansluiting op het gasnet. De energie wordt opgewekt door een zonnepaneleninstallatie en een luchtwarmtepomp.

Na de oplevering van de woning als casco+ (ruwbouw en installaties) in januari 2019 heeft de opdrachtgever in eigen beheer de afbouw en de terreininrichting uitgevoerd.

Permalink Gallery

DAKISOLATIE PRAKTIJKGEBOUW

DAKISOLATIE PRAKTIJKGEBOUW

, , , ,

Voor het praktijkgebouw van Multi Thrapeutisch Centrum in Zoeterwoude is samen met opdrachtgevers een plan uitgewerkt om het dak te isoleren, waarbij het dakafschot zodanig werd veranderd dat de inpandige hemelwaterafvoer kon komen te vervallen. Nieuwe hemelwaterafvoeren zijn aangebracht aan de buitengevel. Bovendien zijn de dakranden en borstweringen voorzien van Keralite rabatdelen en is alle houtwerk buiten geschilderd. De nieuwe afwerking geeft het gebouw een mooie robuuste uitstraling.

Voor dit project is  de aanvraag Omgevingsvergunning gedaan met het bijbehorende tekenwerk. Tevens heeft In Uitvoering voor dit project de bouwbegeleiding en uitvoering verzorgd.

Permalink Gallery

BRANDVEILIGHEID BEDRIJFSRUIMTE

BRANDVEILIGHEID BEDRIJFSRUIMTE

, , ,

Voor een bedrijf in Zoeterwoude werd een plan opgesteld voor het verbeteren van de bedrijfsruimte t.a.v. brandwerendheid. De scheidingswanden en plafonds  moesten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de eis van 60 minuten brandwerendheid. Tevens waren gekoppelde rookmelders en noodverlichting gewenst. Voor het plan is een Omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft het plan goedgekeurd en vergunning verleend.

Permalink Gallery

MODERNISERING FYSIOPRAKTIJK

MODERNISERING FYSIOPRAKTIJK

, , ,

In 2013 is door de fysiotherapeuten van het Multi Therapeutisch Centrum het pand Miening 8-9 te Zoeterwoude aangekocht, waar de praktijk al geruime tijd was gevestigd. Daarmee samenhangend ontstond de wens voor een grondige modernisering van de begane grond. In Uitvoering is vanaf september 2013 betrokken geweest bij de ontwikkeling en de uitvoering van het plan. Voor het interieur-ontwerp en verdere styling heeft MTC in een vroeg stadium Edmée Driebeek ingeschakeld.

Het uitwerken van de plannen heeft geruime tijd in beslag genomen, uiteindelijk is de renovatie uitgevoerd in april en mei 2015. Met name het aanzicht van de wachtruimte is aanzienlijk veranderd en deze heeft nu een ruime en lichte uitstraling. De praktijkruimtes zijn grondig aangepakt. Behalve nieuw stucwerk en schilderwerk, is ook alle meubilair, verlichting en raambekleding vernieuwd.

fotografie interieur: Dani van Oeffelen

Permalink Gallery

RENOVATIE WONING

RENOVATIE WONING

, ,

Miening 19 Zoeterwoude is een bescheiden arbeiderswoning en staat al enige jaren leeg. De eigenaar heeft het plan opgevat, om deze woning rigoureus te renoveren en daarmee geschikt te maken voor verhuur. Eind 2014 was de vergunning rond, om een entree voor deze woning te maken aan de zijde van de Miening. In aanloop naar de aanbesteding van de werkzaamheden, werd In Uitvoering gevraagd om het bestek te schrijven en een kostenraming te maken. Bij het opstellen van het bestek, is volop overleg gevoerd met opdrachtgever en architect over de wensen t.a.v. toe te passen materialen en de te volgen werkwijze. Na voltooiing van het bestek zijn in maart door de opdrachtgever offertes opgevraagd bij diverse aannemers. Aansluitend wordt de renovatie uitgevoerd.

Permalink Gallery

AANKOOP-ADVIES WONING

AANKOOP-ADVIES WONING

, ,

In opdracht van een echtpaar uit Leiden hebben wij technisch advies uitgebracht, in verband met de mogelijke aankoop van een woning buiten de stad. De betreffende woning maakte oorspronkelijk deel uit van een boerderij, gebouwd in 1930.Tijdens de opname bleek de buitenschil van het pand, dat onderheid is, in redelijke staat. Wel was duidelijk te zien, dat de begane grondvloer verzakt is.

In 1988 werd de toenmalige koeienstal van de boerderij verbouwd tot woonruimte. De vloer van de stal is bij de verbouwing uitgevuld en vlak gemaakt om de ruimte geschikt te maken voor bewoning. Deze vloer is echter niet verankerd in de bouwmuren en behoorlijk scheef gezakt. In ons advies hebben wij een voorstel gedaan, om de betonvloer te slopen en een nieuwe PS-renovatievloer aan te brengen in combinatie met gewapende funderingsbalken, die verankerd worden in de bouwmuren. De PS-renovatievloer van het merk VBI is gekozen, vanwege het geringe gewicht: de bekende vul-elementen zijn van polystyreen (geven tevens een goede warmte-isolatie), de metalen liggers hebben slechts een gewicht van 6,5 kg/m1.

Wij hebben ons advies vastgelegd in een rapportage, waarin ook een kostenraming is opgenomen voor de renovatie van de vloer. Met dit advies kunnen onze opdrachtgevers aan de slag om de aankoop van hun woning te realiseren.

 

Permalink Gallery

DAKOPBOUW

DAKOPBOUW

,

Dakopbouw woning

Op een woning in de Zuidhof te Zoeterwoude moest een dakopbouw gemaakt worden, tussen twee bestaande dakopbouwen in. Zo op het oog een eenvoudige klus. Het bleek echter niet zo simpel te zijn, daar links en rechts de noklijnen niet op gelijke hoogte zaten, de pannenmaat niet strookte  en ook de kozijnen links en rechts op iets verschillende diepte waren geplaatst. Passen en meten dus, om deze maatverschillen vooral aan de buitenzijde zo goed mogelijk op te vangen. Zoals op de foto te zien, is het goed gelukt.

Permalink Gallery

WATEROVERLAST WINKEL

WATEROVERLAST WINKEL

, ,

WATEROVERLAST IN WINKEL

Ons advies werd gevraagd met betrekking tot de wateroverlast van een kledingzaak in Stadshart Amstelveen. Al diverse malen stond de kelder van de winkel blank, die gebruikt wordt voor de kledingvoorraad  en waar ook het toilet en de pantry voor de medewerkers zich bevindt. Een zeer onwenselijke situatie. In samenwerking met Weber Beamix werd de oorzaak vastgesteld: de aansluiting van keldervloer op de kelderwanden is niet waterdicht. De oplossing: de inwendige hoeken afsmeren met Weber Hoek, daarna een strook vloer en een strook wand afsmeren met Weber Dry cement. Voor het aanbrengen van Weber Hoek is een handige tool gemaakt van pvc-pijp. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moest de gehele kelder ontruimd. Het onderste deel van de trap, gedeeltes van lichte wanden, het toilet, het keukenblok, al deze zaken werden verwijderd om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Na het aanbrengen van Weber Dry cement, werden de onderste delen van de wanden gestukadoord en de vloer glad afgewerkt met egaline. Daarna werden de lichte wanden en de trap aangeheeld en het toilet en de keuken herplaatst.