bel ons: 071 580 30 18|info@in-uitvoering.com
Permalink Gallery

LOONBEDRIJF NAAR PAPEWEG

LOONBEDRIJF NAAR PAPEWEG

, ,

De verhuizing van Loonbedrijf Van Meurs naar Papeweg 8 Zoeterwoude heeft heel wat voeten in de aarde gehad. In Uitvoering werd ingeschakeld om de bouwvoorbereiding en –begeleiding op zich te nemen. Eerst is de aanvraag gedaan voor de Omgevingsvergunning. Na het indienen van de aanvraag OV is de voorbereiding van het project aangepakt.
In juli 2015 werd vergunning verleend en de bouw ging na de bouwvakantie van start. De paalfunderingen en het betonwerk zijn uitgevoerd door Aannemersbedrijf Kroese bv uit Vinkeveen. De werkplaats en de veldloods voor de voertuigen zijn gebouwd door Frisomat uit Raamsdonkveer. Het installatiewerk en de binneninrichting werden in eigen beheer uitgevoerd. De bedrijfswoning is een ontwerp van Presolid Home uit Enter. De coördinatie van alle partijen was in handen van In Uitvoering. De familie van der Meer heeft na een zeer korte bouwtijd eind december 2015 de bedrijfswoning betrokken. De bouwwerkzaamheden van de bedrijfsloodsen zijn afgerond in februari 2016.

Permalink Gallery

WOONHUIS DEN HAAG

WOONHUIS DEN HAAG

, ,

Onze opdrachtgevers kochten in het voorjaar deze prachtige 30-jaren woning aan de Laan van Poot te Den Haag. Zij wilden een flinke renovatie van het pand laten uitvoeren. Wij kregen opdracht om zo snel als mogelijk aan de slag te gaan. In 6 weken tijd is het project uitgevoerd. Het werk omvatte o.a.: plaatsen van 2 dakkapellen en verbouwing van de zolder, een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, kelder waterdicht maken, schilderwerk binnen en buiten. Vanwege de zeer korte bouwtijd lag de uitdaging in de coördinatie van de eigen werkzaamheden en de begeleiding van derden, zoals de keukenleverancier, audiotechnicus, parketeur. Begin juni is het project naar tevredenheid opgeleverd en zijn onze opdrachtgevers verhuisd naar hun vernieuwde woning.

Permalink Gallery

AANKOOP-ADVIES WONING

AANKOOP-ADVIES WONING

, ,

In opdracht van een echtpaar uit Leiden hebben wij technisch advies uitgebracht, in verband met de mogelijke aankoop van een woning buiten de stad. De betreffende woning maakte oorspronkelijk deel uit van een boerderij, gebouwd in 1930.Tijdens de opname bleek de buitenschil van het pand, dat onderheid is, in redelijke staat. Wel was duidelijk te zien, dat de begane grondvloer verzakt is.

In 1988 werd de toenmalige koeienstal van de boerderij verbouwd tot woonruimte. De vloer van de stal is bij de verbouwing uitgevuld en vlak gemaakt om de ruimte geschikt te maken voor bewoning. Deze vloer is echter niet verankerd in de bouwmuren en behoorlijk scheef gezakt. In ons advies hebben wij een voorstel gedaan, om de betonvloer te slopen en een nieuwe PS-renovatievloer aan te brengen in combinatie met gewapende funderingsbalken, die verankerd worden in de bouwmuren. De PS-renovatievloer van het merk VBI is gekozen, vanwege het geringe gewicht: de bekende vul-elementen zijn van polystyreen (geven tevens een goede warmte-isolatie), de metalen liggers hebben slechts een gewicht van 6,5 kg/m1.

Wij hebben ons advies vastgelegd in een rapportage, waarin ook een kostenraming is opgenomen voor de renovatie van de vloer. Met dit advies kunnen onze opdrachtgevers aan de slag om de aankoop van hun woning te realiseren.

 

Permalink Gallery

WATEROVERLAST WINKEL

WATEROVERLAST WINKEL

, ,

WATEROVERLAST IN WINKEL

Ons advies werd gevraagd met betrekking tot de wateroverlast van een kledingzaak in Stadshart Amstelveen. Al diverse malen stond de kelder van de winkel blank, die gebruikt wordt voor de kledingvoorraad  en waar ook het toilet en de pantry voor de medewerkers zich bevindt. Een zeer onwenselijke situatie. In samenwerking met Weber Beamix werd de oorzaak vastgesteld: de aansluiting van keldervloer op de kelderwanden is niet waterdicht. De oplossing: de inwendige hoeken afsmeren met Weber Hoek, daarna een strook vloer en een strook wand afsmeren met Weber Dry cement. Voor het aanbrengen van Weber Hoek is een handige tool gemaakt van pvc-pijp. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moest de gehele kelder ontruimd. Het onderste deel van de trap, gedeeltes van lichte wanden, het toilet, het keukenblok, al deze zaken werden verwijderd om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Na het aanbrengen van Weber Dry cement, werden de onderste delen van de wanden gestukadoord en de vloer glad afgewerkt met egaline. Daarna werden de lichte wanden en de trap aangeheeld en het toilet en de keuken herplaatst.

Permalink Gallery

VOCHTPROBLEMEN MONUMENT

VOCHTPROBLEMEN MONUMENT

, ,

VOCHTPROBLEMEN MONUMENT

De bewoners van een monumentaal grachtenpand in Leiden hadden last van vochtdoorslag in de kelder. In samenwerking met Weber Beamix is een goede oplossing gevonden: de kelderwanden worden geinjecteerd met Weber dry. Tijdens de voorbereiding komen bij dit  monument nog meer problemen aan het licht. De antieke, gemetselde riolering in de poort is in een zeer slechte conditie en kan ook het afvalwater van diverse aangesloten panden niet meer verwerken. Het hemelwater loopt rechtstreeks de grond in en zorgt zodoende ook voor overlast in de kelder van het pand. Er wordt besloten om een nieuwe riolering aan te leggen en daarop de diverse hemelwaterafvoeren aan te sluiten.

Op de foto is de uitgegraven gemetselde riolering te zien, en ook de smalle poort waarin het werk is uitgevoerd.

Permalink Gallery

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

, , ,

ONTWIKKELING APPARTEMENTEN

In eigen beheer hebben wij het pand Schenkelstraat 1 Zoeterwoude ontwikkeld. Het kantoorgebouw, de voormalige gymzaal van de Aloysiusschool uit 1963, stond al 2 jaar leeg. Wij hebben het pand aangekocht en een plan ontwikkeld, om er 6 appartementen voor de verhuur in te bouwen. Gemeente Zoeterwoude was vanaf het begin enthousiast over onze plannen en verleende haar volledige medewerking. Zodoende konden we begin juli de aanvraag voor de omgevingsvergunning al indienen. Het ontwerp is tot stand gekomen met architectonisch advies van MATH architecten bv. Begin januari is de verbouwing gestart en op 30 april 2014 vond de feestelijke oplevering plaats. In het bijzijn van alle betrokkenen (waaronder de medewerkers, leveranciers, familie, buren, burgemeester en wethouders) ontvingen de 6 kersverse huurders de sleutels van hun appartement. Voor een van de huurders lag er al post in de brievenbus, zie foto.

Permalink Gallery

DAKRENOVATIE

DAKRENOVATIE

, , ,

DAKRENOVATIE

Voor het pand Stadhouderslaan 4 te Zoeterwoude hebben we een plan opgesteld voor de dakrenovatie. De bestaande Tuile-du-Nord pannen waren niet meer in productie. Samen met de leverancier hebben we gezocht naar een passende dakpan. Uiteindelijk is een dakpan van het merk Monier toegepast en voor dit dak zijn op maat gemaakte knikpannen geproduceerd.

Permalink Gallery

BEGELEIDING VERHUIZING

BEGELEIDING VERHUIZING

,

BEGELEIDING VERHUIZING

Tijdens de afbouw van de nieuwe woonlocatie aan de Multatulilaan te Voorschoten voor 30 cliënten van Gemiva-SVG ging de hoofdaannemer failliet. Wij werden gevraagd om in de slotfase het bouwproces, de oplevering en de verhuizing te begeleiden. Onze kennis van het bouwproces in combinatie met de zorgvraag voor mensen met een beperking bleek van grote waarde tijdens dit traject. Het werk omvatte een grote variatie van zaken, zoals: het maken van een planning, overleg met de verzorging en ouders van toekomstige bewoners. Hierbij kwamen onderwerpen voorbij, als: brandveiligheid, toegankelijkheid van de woningen, inrichting.