VOCHTPROBLEMEN MONUMENT

De bewoners van een monumentaal grachtenpand in Leiden hadden last van vochtdoorslag in de kelder. In samenwerking met Weber Beamix is een goede oplossing gevonden: de kelderwanden worden geinjecteerd met Weber dry. Tijdens de voorbereiding komen bij dit  monument nog meer problemen aan het licht. De antieke, gemetselde riolering in de poort is in een zeer slechte conditie en kan ook het afvalwater van diverse aangesloten panden niet meer verwerken. Het hemelwater loopt rechtstreeks de grond in en zorgt zodoende ook voor overlast in de kelder van het pand. Er wordt besloten om een nieuwe riolering aan te leggen en daarop de diverse hemelwaterafvoeren aan te sluiten.

Op de foto is de uitgegraven gemetselde riolering te zien, en ook de smalle poort waarin het werk is uitgevoerd.