Miening 19 Zoeterwoude is een bescheiden arbeiderswoning en staat al enige jaren leeg. De eigenaar heeft het plan opgevat, om deze woning rigoureus te renoveren en daarmee geschikt te maken voor verhuur. Eind 2014 was de vergunning rond, om een entree voor deze woning te maken aan de zijde van de Miening. In aanloop naar de aanbesteding van de werkzaamheden, werd In Uitvoering gevraagd om het bestek te schrijven en een kostenraming te maken. Bij het opstellen van het bestek, is volop overleg gevoerd met opdrachtgever en architect over de wensen t.a.v. toe te passen materialen en de te volgen werkwijze. Na voltooiing van het bestek zijn in maart door de opdrachtgever offertes opgevraagd bij diverse aannemers. Aansluitend wordt de renovatie uitgevoerd.