In april 2016 werden we benaderd door De Nieuwe Uithof om de bouwvoorbereiding te verzorgen voor modernisering en uitbreiding van deze pensionstal voor paarden in Zoeterwoude. De eigenaars van DNU waren al enige tijd bezig met plannen voor een uitbreiding van hun bedrijf.  Zij liepen vast tussen de wensen van de Rijnlandse Molenstichting, de eisen rond het vogelweidegebied en andere beperkingen rond het bestemmingsplan.

Door In Uitvoering werd een presentatie van het plan gemaakt voor gemeente Zoeterwoude. In de zomer van 2016 zegde de gemeente haar medewerking toe om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. Daarna moest Provinciale Staten overtuigd worden van dit mooie plan. Hiertoe werd een bureau ingehuurd  (Van Dun Advies uit Ulicoten) om een studie van het plan met onderbouwing te maken, waarbij aspecten als landschap, weidevogelgebied, stedenbouw, molenbiotoop, financiën werden afgewogen. Begin 2017 ging PS akkoord met het plan en kon gestart worden met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Deze procedure heeft ca.  15 maanden in beslag genomen. In juli 2018 is het nieuwe bestemmingsplan definitief geworden.

In de komende fase wordt toegewerkt naar het verkrijgen van de omgevingsvergunning.